Tag Archives: Đảo Wake

04/09/1945: Lính Nhật đầu hàng trên Đảo Wake

Nguồn: Japanese surrender on Wake Island, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1945, 2.200 người lính Nhật cuối cùng đã chấp nhận từ bỏ vũ khí của họ – vài ngày sau khi chính phủ … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , | Leave a comment