Tag Archives: George Walker Bush

12/06/1924: Ngày sinh George Herbert Walker Bush

Nguồn: George Herbert Walker Bush is born, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1924, Tổng thống Bush cha, George Herbert Walker Bush, đã ra đời tại Milton, Massachusetts. Ông từng phục vụ trong Hải quân … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , , | Leave a comment

George W. Bush – Tổng thống chống khủng bố

Nguồn: Historic figures, BBC (truy cập ngày 10/4/2015) Biên dịch & Hiệu đính: Phạm Hồng Anh George Walker Bush là Tổng thống thứ 43 của Hoa Kỳ, giữ chức vụ từ 2001 đến 2009. Nhiệm kỳ của ông bị chi … Continue reading

Posted in Nhân vật | Tagged , , | Leave a comment