Tag Archives: Hồ Cẩm Đào

Thuyết Ba đại diện (Three represents theory)

Tác giả: Nguyễn Thành Trung Thuyết Ba Đại diện được coi là một nỗ lực mạnh dạn của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm bảo đảm khả năng nắm bắt thời đại của tổ chức chính trị này trong thế kỷ 21. Thuyết … Continue reading

Posted in Thuật ngữ QHQT, Trung Quốc | Tagged , , | Leave a comment