Tag Archives: Học thuyết Monroe

02/12/1823: Học thuyết Monroe được công bố

Nguồn: Monroe Doctrine declared, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1823, trong bài diễn văn thường niên trước Quốc hội, Tổng thống James Monroe đã tuyên bố một sáng kiến mới về chính sách đối … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment