Tag Archives: Lon Nol

09/10/1970: Cộng hòa Khmer tuyên bố thành lập

Nguồn: Khmer Republic proclaimed in Cambodia, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1970, Cộng hòa Khmer được tuyên bố thành lập ở Campuchia. Vào tháng 03, một cuộc đảo chính do Tướng Lon Nol dẫn … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , , , | Leave a comment

19/03/1970: Campuchia tuyên bố tình trạng khẩn cấp

Nguồn: National emergency declared in Cambodia, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1970, Quốc hội Campuchia đã trao “quyền lực tối cao” cho Thủ tướng Lon Nol, tuyên bố tình trạng khẩn cấp, và đình … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

18/03/1970: Lon Nol lật đổ Hoàng thân Sihanouk

Nguồn: Lon Nol ousts Prince Sihanouk, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1970, trên đường trở về Campuchia sau khi đến thăm Moskva và Bắc Kinh, Hoàng thân Norodom Sihanouk đã bị lật đổ khỏi … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , , | Leave a comment

23/03/1970: Sihanouk kêu gọi vũ trang chống Lon Nol

Nguồn: “Prince Sihanouk issues a call for arms”, History.com (truy cập ngày 23/3/2016). Biên dịch: Nguyễn Ngọc Tường Ngân Vào ngày này năm 1970, từ Bắc Kinh, Hoàng thân Norodom Sihanouk của Campuchia công khai kêu gọi sử dụng vũ … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , | 1 Comment