Tag Archives: Mary I

19/07/1553: Công nương Jane Grey bị lật đổ

Nguồn: Lady Jane Grey deposed, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1553, chỉ chín ngày sau khi trở thành Nữ hoàng nước Anh, Công nương Jane Grey đã bị phế truất và thay thế bởi … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

13/05/1568: Nữ hoàng Mary xứ Scotland bị đánh bại

Nguồn: Mary Queen of Scots defeated, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1568, trong trận Langside, lực lượng của Nữ hoàng Mary xứ Scotland (theo Công giáo) đã bị đánh bại bởi liên minh những … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , , , | Leave a comment

17/11/1558: Khởi đầu Thời đại Elizabeth ở Anh

Nguồn: Elizabethan Age begins, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1558, Mary Đệ nhất, người giữ cương vị Nữ hoàng Anh và Ireland từ năm 1553, đã qua đời. Ngai vàng của bà sau đó … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , | Leave a comment