Tag Archives: Paul Reynaud

16/06/1940: Thống chế Petain trở thành Thủ tướng Pháp

Nguồn: Marshal Petain becomes premier of occupied France, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1940, Thống chế Henri-Philippe Petain, anh hùng Thế chiến I, đã trở thành Thủ tướng của chính phủ Vichy, Pháp. Khi … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment