Tag Archives: Trần Mai Khánh Ngọc

Bầu cử ở Vương quốc Anh diễn ra như thế nào?

Nguồn: “How British elections work,” The Economist, 12/04/2015. Biên dịch: Trần Mai Khánh Ngọc | Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng Vào ngày mùng 7 tháng 5 sắp tới, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland sẽ tiến hành tổng … Continue reading

Posted in Bình luận, Chính trị học đại cương, Chính trị quốc tế, Hỏi-Đáp | Tagged , , | Leave a comment

Vĩnh biệt những giá trị châu Á

Nguồn: Ian Buruma, “Asian Values RIP,” Project Syndicate, 04/04/2015. Biên dịch: Trần Mai Khánh Ngọc | Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng Bài liên quan: Phương diện chính trị của các Giá trị châu Á Rất ít chính trị gia nhận được … Continue reading

Posted in Bình luận, Chính trị quốc tế | Tagged , , , , | Leave a comment