26/05/1965: Úc đưa quân tới Việt Nam

Print Friendly, PDF & Email

CUN_71_0538_VN

Nguồn:Australian troops depart for Vietnam,” History.com (truy cập ngày 25/5/2015).

Biên dịch & Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng

Ngày 26 tháng 5 năm 1965, tám trăm binh sĩ Úc đã lên đường tới Việt Nam, New Zealand cũng tuyên bố sẽ gửi một tiểu đoàn pháo binh.

Chính phủ Úc đưa quân tới Việt Nam lần đầu tiên vào năm 1964 dưới hình thức một đội phi công và một đội kỹ thuật dân sự. Úc dần can thiệp sâu hơn vào Chiến tranh Việt Nam bằng cách triển khai Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Hoàng gia Úc (RAR). Năm 1966, một lần nữa Úc tăng cường quân số của họ ở Việt Nam với việc thành lập Đội đặc nhiệm thứ nhất của Úc tại một căn cứ hoạt động gần Bà Rịa ở tỉnh Phước Tuy (Bà Rịa – Vũng Tàu ngày nay). Đội đặc nhiệm này gồm hai tiểu đoàn bộ binh, một đội xe tăng cỡ trung, và một phi đội trực thăng, cùng nhiều lực lượng hỗ trợ thông tin, kỹ thuật khác.

Đến năm 1969, có tổng cộng khoảng 8.000 người Úc có mặt ở (miền Nam) Việt Nam.

Ban đầu New Zealand chỉ gửi một đội kỹ thuật nhỏ đến miền Nam Việt Nam, nhưng đến tháng 7 năm 1965 thì gửi thêm một khẩu đội pháo binh. Theo thời gian, đội ngũ người New Zealand, được đặt dưới sự quản lý hoạt động của Đội đặc nhiệm thứ nhất của Úc, lên đến hơn 1.000 người.

Quân đội Úc và New Zealand là một phần của Các lực lượng quân sự thế giới tự do, còn được biết tới dưới tên gọi chương trình “nhiều lá cờ,” một nỗ lực của Tổng thống Lyndon B. Johnson để thu hút thêm các đồng minh ủng hộ cho Mỹ và Việt Nam Cộng hòa. Bằng cách đảm bảo sự hỗ trợ từ các quốc gia khác, Johnson hi vọng sẽ xây dựng được một sự đồng thuận quốc tế đằng sau các chính sách của ông ở Việt Nam.

Úc và New Zealand bắt đầu rút quân từ năm 1970 sau khi Hoa Kỳ cắt giảm đáng kể quân số của mình ở Việt Nam.

Ảnh: Một số thành viên của Tiểu đoàn 4, Trung đoàn Hoàng gia Úc, trên chiếc trực thăng Bell UH-1 Iroquois trên đường từ căn cứ ở Núi Đất tới Vũng Tàu. © http://vietnam-war.commemoration.gov.au/