15/06/1965: Máy bay Mỹ ném bom miền Bắc Việt Nam

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: U.S. planes bomb North Vietnam, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1965, máy bay Mỹ đã bắt đầu ném bom các mục tiêu ở miền Bắc Việt Nam, nhưng tránh nhắm vào Hà Nội và các bệ phóng tên lửa của Liên Xô bao quanh thành phố. Sang ngày 17/6, hai chiếc phản lực của Hải quân Mỹ đã bắn hạ hai chiếc MiG của miền Bắc và tiêu diệt một máy bay khác ba ngày sau đó. Các máy bay của Mỹ cũng đã thả gần 3 triệu tờ rơi tuyên truyền kích động nhân dân miền Bắc yêu cầu chính phủ của họ kết thúc chiến tranh.

Các nhiệm vụ này là một phần trong Chiến dịch Sấm Rền (Operation Rolling Thunder), được phát động từ tháng 03/1965, sau khi Tổng thống Lyndon B. Johnson ra lệnh ném bom kéo dài vào Bắc Việt Nam. Mục đích của chiến dịch là nhằm cắt đứt các tuyến đường giúp lực lượng Bắc Việt nam tiến, cũng như làm chậm việc chuyển quân và tư trang cho miền Nam.

Trong những tháng đầu của chiến dịch này, lính Mỹ đã hạn chế tấn công các mục tiêu trong hoặc gần Hà Nội và Hải Phòng, nhưng vào tháng 07/1966, chiến dịch Sấm Rền đã được mở rộng và bao gồm cả việc ném bom các kho đạn dược và xăng dầu của miền Bắc. Mùa xuân năm 1967, chiến dịch tiếp tục được mở rộng hơn nữa và bao gồm cả các nhà máy điện, xí nghiệp và sân bay ở khu vực Hà Nội và Hải Phòng.

Nhà Trắng kiểm soát Chiến dịch Sấm Rền rất chặt chẽ và đôi khi Tổng thống Johnson còn đích thân lựa chọn các mục tiêu. Trong giai đoạn 1965 – 1968, khoảng 643.000 tấn bom đã được thả xuống miền Bắc Việt Nam. Tình hình này vẫn tiếp diễn cho đến khi Tổng thống Johnson ra lệnh tạm dừng chiến dịch vào ngày 31/10/1968, khi áp lực chính trị trong nước ngày càng tăng.