06/01/1975: Chiến dịch Đường 14 – Phước Long chấm dứt

Print Friendly, PDF & Email

phuoc long

Nguồn:Phuoc Binh falls to the North Vietnamese,” History.com (truy cập ngày 05/01/2016).

Biên dịch: Nguyễn Huy Hoàng

Vào ngày này năm 1975, Phước Bình, tỉnh lỵ tỉnh Phước Long, cách Sài Gòn gần 100 cây số về phía Bắc, đã rơi vào tay các lực lượng Bắc Việt. Phước Bình là tỉnh lỵ đầu tiên phía cộng sản chiếm được kể từ khi Quảng Trị thất thủ ngày mùng 1 tháng 5 năm 1972.

Hai ngày sau đó, Bắc Việt đã chiếm được các vị trí cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa trong khu vực, giành quyền kiểm soát toàn tỉnh. Không lực Việt Nam Cộng Hòa đã mất 20 máy bay trong khi bảo vệ địa bàn tỉnh. Hai vị tổng thống Nixon và Ford đã hứa với Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu rằng Hoa Kỳ sẽ viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa nếu Bắc Việt phát động một cuộc tấn công lớn và vi phạm Hiệp định Paris.

Tuy nhiên, Hoa Kỳ đã không làm gì khi Phước Bình sụp đổ. Trên thực tế, phản ứng thụ động của Hoa Kỳ đã khiến Bắc Việt tin rằng người Mỹ sẽ không sớm trở lại Việt Nam, và khuyến khích Bộ Chính trị ở Hà Nội phát động một cuộc tấn công mới với hy vọng tạo điều kiện chín muồi cho một cuộc tổng nổi dậy ở miền Nam Việt Nam năm 1976.

Khi Bắc Việt phát động chiến dịch tấn công mới vào đầu năm 1975, các lực lượng Việt Nam Cộng Hòa, vốn mất tinh thần vì Hoa Kỳ không đến cứu viện, đã bị đánh bại chỉ trong 55 ngày. Những chiếc xe tăng Bắc Việt tiến qua cổng Dinh Độc lập vào ngày 30 tháng 4 và chính phủ miền Nam Việt Nam đã hoàn toàn đầu hàng trước những người cộng sản.

Ảnh: Tượng đài Chiến thắng Phước Long.