30/03/1972: Bắc Việt tiến hành chiến dịch Xuân Hè 1972

Print Friendly, PDF & Email

DRVA

Nguồn:North Vietnamese launch Nguyen Hue Offensive,” History.com (truy cập ngày 29/03/2016).

Biên dịch: Nguyễn Huy Hoàng

Vào ngày này năm 1972, một cuộc tấn công phối hợp lớn của phía cộng sản đã nổ ra với hoạt động quân sự dày đặc nhất kể từ sau cuộc vây hãm các căn cứ quân Đồng Minh (Nam Việt Nam và Hoa Kỳ cùng các quốc gia đồng minh) tại Cồn Tiên và Khe Sanh năm 1968. Hiệp đồng gần như toàn bộ quân đội để tiến công, Bắc Việt Nam đã phát động một cuộc tấn công lớn theo ba mũi nhọn vào Nam Việt Nam. Ba mươi lăm lính Nam Việt đã thiệt mạng trong cuộc tấn công ban đầu, và hàng trăm dân thường và binh sĩ bị thương.

Sau cuộc tấn công ban đầu tại tỉnh Quảng Trị, Bắc Việt tiến hành thêm hai cuộc tấn công lớn: tại An Lộc thuộc tỉnh Bình Long (nay là Bình Phước và Bình Dương), cách Sài Gòn 100 km về phía Bắc; và tại Kontum ở Tây Nguyên. Với ba cuộc tấn công, Bắc Việt đã sử dụng 500 xe tăng và 150.000 lính, cũng như hàng ngàn quân Mặt trận Giải phóng, được hỗ trợ bởi tên lửa hạng nặng và pháo binh.

Sau thành công ban đầu, đặc biệt là trước Sư đoàn 3 Bộ binh Việt Nam Cộng Hòa mới được thành lập ở Quảng Trị, các cuộc tấn công của Bắc Việt đã bị ngăn chặn bởi liên quân giữa các sư đoàn phòng thủ của Nam Việt Nam (cùng với các cố vấn Hoa Kỳ) và không quân Mỹ. Ước tính Bắc Việt tổn thất hơn 100.000 người và ít nhất một nửa số xe tăng và pháo nòng cỡ lớn.

Ảnh: Pháo 130 ly của Quân đội Nhân dân Việt Nam ở mặt trận Kontum.

[efb_likebox fanpage_url=”DAnghiencuuquocte” box_width=”620″ box_height=”” locale=”en_US” responsive=”0″ show_faces=”1″ show_stream=”0″ hide_cover=”0″ small_header=”0″ hide_cta=”0″ ]