Vietnam in HD (P1)

Print Friendly, PDF & Email

Phim tài liệu “Vietnam in HD” nói về Chiến tranh Việt Nam gồm 6 phần với hình ảnh chất lượng cao kèm phụ đề tiếng Việt.

Phần 1 với tựa đề “The Beginning” nói về giai đoạn khởi đầu cuộc chiến.