28/10/1919: Quốc hội Mỹ ra luật cấm rượu

Print Friendly, PDF & Email

28-10-1919-congress-enforces-prohibition

Nguồn: Congress enforces prohibition, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1919, Quốc Hội Mỹ đã thông qua Đạo luật Volstead bất chấp sự phủ quyết của Tổng thống Woodrow Wilson. Đạo luật này cho phép thực thi Tu chính án thứ 18 của Hiến pháp, còn được biết đến với tên gọi Tu chính án Cấm đoán (Prohibition Amendment.)

Phong trào cấm rượu đã xuất hiện từ đầu thế kỷ 19, khi người Mỹ bắt đầu lo ngại tác động tiêu cực của việc uống rượu đối với xã hội. Và đến cuối thế kỷ 19, các nhóm cấm rượu đã trở thành một lực lượng chính trị mạnh mẽ, họ tổ chức các chiến dịch cấp tiểu bang và kêu gọi cấm rượu trên toàn quốc.

Tháng 12/ 1917, Tu chính án 18 – nghiêm cấm “việc sản xuất, bán, hoặc vận chuyển các loại đồ uống có cồn” – đã được Quốc Hội thông qua và gửi đến các tiểu bang để phê chuẩn. Tháng 1/ 1919, Tu chính án này được 2/3 số bang phê chuẩn, từ đó Tu chính án này trở thành luật liên bang.

Đạo luật Volstead, được thông qua 9 tháng sau đó, đã cho phép thực thi lệnh cấm, bao gồm cả việc thành lập một đơn vị đặc biệt thuộc Bộ Ngân khố Mỹ. Dù các cơ quan hành pháp đã nỗ lực rất mạnh mẽ, Đạo luật Volstead vẫn không thể ngăn chặn được việc phân phối các loại đồ uống có cồn trên quy mô lớn. Các nhóm tội phạm có tổ chức cũng phát triển ngày càng mạnh. Năm 1933, Tu chính án thứ 21 của Hiến pháp đã được thông qua và phê chuẩn, chính thức bãi bỏ lệnh cấm.