05/02/1960: Việt Nam CH yêu cầu Mỹ tăng viện trợ

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: South Vietnam requests more support, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1960, chính quyền Việt Nam Cộng hòa đã yêu cầu Washington tăng gấp đôi số sĩ quan thuộc Phái bộ Cố vấn Quân sự Hoa Kỳ tại Việt Nam (Military Assistance and Advisory Group, MAAG-Vietnam), từ 342 lên 685 người.

Nhóm cố vấn này được thành lập vào ngày 01/11/1955 để hỗ trợ về quân sự cho miền Nam Việt Nam. Nó đã thay thế cho Phái bộ Cố vấn Quân sự Hoa Kỳ tại Đông Dương (MAAG-Indochina), vốn đã và đang cung cấp viện trợ quân sự cho “lực lượng của Pháp và các nước liên quan ở Đông Dương” (là Campuchia, Lào và Việt Nam) theo mệnh lệnh của Tổng thống Harry S. Truman vào ngày 27/06/1950.

MAAG-Vietnam gồm các cố vấn thuộc Bộ binh, Hải quân, Không quân và Thủy quân Lục chiến Mỹ, với mục đích tư vấn và hỗ trợ quân sự cho Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu Quân lực, ban chỉ huy các quân đoàn, cũng như các trung tâm đào tạo và các đơn vị cấp quận huyện của Việt Nam Cộng hòa.

Tháng 05/1964, MAAG-Vietnam đã bị giải tán. Mọi nhân sự và trách nhiệm của tổ chức này đã được chuyển giao cho Bộ chỉ huy Viện trợ Quân sự Hoa Kỳ tại Việt Nam (U.S. Military Assistance Command Vietnam, MACV) vốn đã được thành lập ở Sài Gòn hai năm trước đó.

[efb_likebox fanpage_url=”DAnghiencuuquocte” box_width=”420″ box_height=”” locale=”en_US” responsive=”0″ show_faces=”1″ show_stream=”0″ hide_cover=”0″ small_header=”0″ hide_cta=”0″ ]