21/09/1961: Lực lượng Đặc biệt Số 5 được thành lập

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: 5th Special Forces Group is activated at Fort Bragg, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1961, Lực Lượng Đặc biệt số 5 của Quân lực Hoa Kỳ đã được hình thành tại Fort Bragg, North Carolina. Lực Lượng Đặc biệt này được thành lập để tổ chức và đào tạo các nhóm du kích đằng sau chiến tuyến. Tổng thống John F. Kennedy, người có lòng tin mạnh mẽ về khả năng của Lực lượng Đặc biệt trong các chiến dịch chống nổi dậy, đã tới thăm Trung tâm Chiến tranh Đặc biệt (Special Warfare Center) ở Fort Bragg để duyệt lại chương trình và cho phép Lực Lượng Đặc biệt sử dụng loại mũ đã trở thành biểu tượng của họ, Mũ nồi Xanh (Green Beret.)

Lực lượng Đặc biệt Số 5 được gửi đến Việt Nam vào tháng 10/1964, để đảm nhận việc thực hiện các chiến dịch của tất cả các Lực lượng Đặc nhiệm tại Việt Nam. Trước thời điểm này, lực lượng Mũ nồi Xanh chỉ được giao nhiệm vụ tạm thời ở Việt Nam.

Chức năng chính của Lực lượng Đặc biệt ở Việt Nam là tổ chức Lực lượng Dân sự chiến đấu (Civilian Irregular Defense Groups, CIDG) trong nhóm Người Thượng ở Tây Nguyên. Người Thượng là một nhóm người bản xứ gồm nhiều bộ lạc, như Rhade (Ê đê), Bru và Jarai, những người sống chủ yếu ở các vùng cao nguyên của Việt Nam.

Những lực lượng này đã lập ra các khu trại dọc theo khu vực biên giới miền núi để phòng vệ trước sự thâm nhập của Bắc Việt. Trong thời kỳ chiến tranh leo thang, Lực lượng Đặc biệt số 5 kiểm soát khoảng 84 trại CIDG với hơn 42.000 đơn vị tấn công CIDG và các đơn vị dân quân địa phương.

Chương trình CIDG kết thúc vào tháng 12/1970 với việc chuyển giao binh lính và sứ mệnh sang cho Bộ Tư lệnh Biệt động quân Biên phòng Việt Nam Cộng Hòa. Vào tháng 02/1971, Lực lượng Đặc biệt số 5 đã được rút khỏi Việt Nam như là một phần của quyết định rút quân của Mỹ.

[efb_likebox fanpage_url=”DAnghiencuuquocte” box_width=”420″ box_height=”” locale=”en_US” responsive=”0″ show_faces=”1″ show_stream=”0″ hide_cover=”0″ small_header=”0″ hide_cta=”0″ ]