04/02/1861: Hợp bang miền Nam được thành lập

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: States meet to form Confederacy, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1861, tại Montgomery, Alabama, các đại biểu từ South Carolina, Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, và Louisiana đã tập hợp để thành lập Hợp bang miền Nam Hoa Kỳ (Confederate States of America).

Ngay từ năm 1858, xung đột giữa miền Bắc và miền Nam nước Mỹ về vấn đề chế độ nô lệ đã khiến cho các nhà lãnh đạo miền Nam thảo luận về việc tách khỏi Hợp Chúng Quốc. Đến năm 1860, đa số các bang theo chế độ nô lệ đã công khai đe doạ sẽ ly khai nếu Đảng Cộng hòa, đảng chống nô lệ, chiến thắng trong bầu cử Tổng thống.

Sau chiến thắng của ứng viên Đảng Cộng hòa Abraham Lincoln trước Đảng Dân chủ đang bị chia cắt vào tháng 11/1860, South Carolina ngay lập tức bắt đầu tiến trình ly khai. Ngày 20/12, cơ quan lập pháp của bang này đã thông qua “Pháp lệnh ly khai” (Ordinance of Secession) trong đó tuyên bố rằng “Liên bang (Union) hiện đang bao gồm South Carolina và các bang khác, tồn tại dưới tên Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ, đã bị giải tán.” Sau tuyên bố này, South Carolina đã chuẩn bị chiếm đóng các pháo đài, kho vũ khí, và các địa điểm chiến lược khác trong tiểu bang. Trong vòng sáu tuần lễ, năm tiểu bang miền Nam khác đã theo chân South Carolina.

Tháng 02/1861, các đại diện từ sáu tiểu bang ly khai đã gặp nhau tại Montgomery, Alabama để chính thức thành lập một chính phủ thống nhất, mà họ đặt tên là Confederate States of America. Ngày 09/02, Jefferson Davis của Mississippi được bầu làm Tổng thống đầu tiên của Hợp bang.

Tính đến thời điểm Abraham Lincoln nhậm chức vào tháng 03/1861, Texas đã gia nhập Hợp bang, và quân đội của Liên bang chỉ còn giữ được các pháo đài Sumter ở South Carolina, Pickens ngoài bờ biển Florida, và một số tiền đồn nhỏ ở miền Nam. Ngày 12/04/1861, Nội chiến Mỹ chính thức bắt đầu khi pháo binh Hợp bang dưới quyền Tướng P.G.T. Beauregard nổ súng vào Pháo đài Sumter ở Vịnh Charleston của Nam Carolina. Trong vòng hai tháng, Virginia, Arkansas, North Carolina, và Tennessee đã tham chiến, thuộc phe Hợp bang.

Khái quát lịch sử Mỹ (Ch.7): Nội chiến và công cuộc tái thiết