25/02/1862: Đạo luật Tiền Pháp định được thông qua

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Legal Tender Act passed, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1862, Quốc hội Mỹ thông qua Đạo luật Tiền Pháp định (Legal Tender Act), cho phép sử dụng tiền giấy để thanh toán hóa đơn của chính phủ. Điều này đã chấm dứt chính sách lâu nay là chỉ sử dụng vàng hoặc bạc trong các giao dịch, và cũng cho phép chính phủ tài trợ cho cuộc nội chiến tốn kém thêm một thời gian rất lâu sau khi dự trữ vàng và bạc đã cạn kiệt.

Không lâu sau khi chiến tranh bắt đầu, chính phủ Liên bang bắt đầu thiếu hụt ngân sách. Một số đề xuất liên quan đến việc sử dụng trái phiếu đã được đưa ra. Cuối cùng, Quốc Hội bắt đầu in tiền, điều mà chính phủ Hợp bang vốn đã làm từ đầu cuộc chiến.

Đạo luật Tiền Pháp định cho phép chính phủ in 150 triệu USD tiền giấy mà không cần được bảo đảm bằng một lượng vàng và bạc tương tự. Nhiều chủ ngân hàng và chuyên gia tài chính đã tiên đoán sự sụp đổ của nền kinh tế, bởi họ tin rằng sẽ không có nhiều người tin tưởng vào kế hoạch này. Cũng có những quan ngại trong Quốc Hội, khi nhiều nhà lập pháp lo lắng về sự sụp đổ hoàn toàn của cơ sở hạ tầng tài chính quốc gia.

Những đồng tiền giấy, được gọi là greenbacks, lại hoạt động tốt hơn dự kiến. Chính phủ đã có thể trả các khoản nợ của mình, và bằng cách tăng tiền trong lưu thông, bánh xe thương mại miền Bắc đã được bôi trơn. Greenbacks là tiền pháp định, nghĩa là các chủ nợ phải chấp nhận chúng theo giá trị được ghi. Năm 1862, Quốc Hội cũng thông qua đạo luật về thuế thu nhập và thuế tiêu thụ đặc biệt cao, cả hai đều nhằm giảm bớt áp lực lạm phát tạo ra bởi greenbacks.

Một Đạo luật Tiền Pháp định khác đã được thông qua vào năm 1863, và vào cuối chiến tranh, gần nửa tỉ USD tiền greenbacks đã được ban hành. Đạo luật Tiền Pháp định đã đặt nền móng cho việc tạo ra một loại tiền tệ vĩnh viễn trong những thập niên sau Nội chiến Mỹ.