17/07/1776: Quốc hội ủng hộ Washington trong tranh cãi về chức danh

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Congress learns of war of words, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1776, Quốc hội Lục địa đã được biết tin Tướng George Washington từ chối chấp nhận một công văn từ Tướng Anh William Howe và anh trai của ông, Đô đốc Richard Viscount Howe, trong đó cả hai yêu cầu đàm phán hòa bình, chỉ bởi vì nó đã không sử dụng danh hiệu “Tướng” để chỉ Washington. Quốc Hội tuyên bố rằng vị Tổng Tư lệnh đã hành động “đúng với phẩm chất và cương vị của ông,” đồng thời chỉ đạo tất cả các tướng lĩnh Mỹ khác cũng chỉ nhận những bức thư “trong đó sử dụng các danh hiệu tương xứng với họ.”

Anh em nhà Howe đã tập hợp một lực lượng người châu Âu lớn nhất từ trước tới nay tới đổ bộ lên châu Mỹ, tại Đảo Staten, New York, trong khi Quốc Hội đã bỏ phiếu phê chuẩn Tuyên ngôn Độc lập ở Philadelphia, Pennsylvania vào đầu tháng 07/1776. Tổng Tư lệnh Quân đội Lục địa, Tướng George Washington, đã dành mùa xuân năm 1776 để cùng 19.000 lính của mình hành quân từ Boston đến New York, nơi họ sẽ đối đầu với 30.000 lính của anh em nhà Howe.

Anh em nhà Howe được quyền sử dụng lực lượng áp đảo của họ để dập tắt cuộc nổi dậy ở thuộc địa, nhưng họ cũng được phép nhận lại lính thuộc địa vào hàng ngũ quân Anh và tha thứ cho những ai đã lãnh đạo cuộc nổi dậy. Trong hai lựa chọn của mình, nhà Howe vẫn ưu tiên lựa chọn thứ hai. Vì vậy, hai anh em đã viết thư cho Washington, mời ông tham gia đàm phán, trong đó anh em họ sẽ đại diện cho hoàng gia Anh. Tuy nhiên, họ không thể sử dụng danh hiệu của Washington, “Tướng,” bởi làm như vậy tức là đã công nhận tính chính danh của đoàn quân nổi dậy mà người Anh vốn đã bác bỏ quyền tồn tại. Đương nhiên, Washington sẽ không tha thứ cho sự xúc phạm này, và thậm chí ông cũng chẳng hề mở bức thư.

Quyết định của Washington đã buộc anh em nhà Howe phải chiến đấu. Người Anh chiếm được Long Island, nhưng họ cho phép lính lục địa di tản đến Manhattan sau trận Brooklyn Heights vào ngày 27/08/1776. Hy vọng rằng Những Người Ái quốc (Patriot) sẽ đánh giá cao sức mạnh và lòng nhân từ của họ, quân Anh đã bắt đầu đàm phán không chính thức với các thành viên của Quốc Hội tại Đảo Staten. Tuy nhiên, nhóm Ái quốc đã rút khỏi các cuộc đàm phán khi người Anh từ chối công nhận nền độc lập của họ.