18/10/1469: Ferdinand và Isabella kết hôn

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Ferdinand and Isabella marry, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1469, Ferdinand xứ Aragon đã kết hôn với Isabella xứ Castile tại Valladolid, khởi đầu cho một triều đại sẽ thống nhất tất cả các tiểu quốc dưới quyền thống trị của Tây Ban Nha và đưa nước này trở thành cường quốc thế giới.

Ferdinand và Isabella đã sáp nhập một số tiểu quốc độc lập vào vương quốc Tây Ban Nha của họ. Năm 1478, hai người thành lập Tòa án Dị giáo Tây Ban Nha (Spanish Inquisition), một “công cụ” mạnh mẽ và tàn bạo nhằm đồng nhất hóa xã hội Tây Ban Nha. Năm 1492, Tây Ban Nha tái chiếm thành công Granada từ tay người Moor; sau đó, vua và hoàng hậu ra lệnh cho tất cả người Do Thái ở Tây Ban Nha phải cải đạo sang Công giáo hoặc sẽ bị trục xuất. Bốn năm sau, người Hồi giáo Tây Ban Nha cũng nhận được một mệnh lệnh tương tự.

Năm 1492, Christopher Columbus, một nhà thám hiểm người Ý được Isabella và Ferdinand tài trợ, khám phá ra Tân Thế giới, và Tây Ban Nha đã tuyên bố chủ quyền trên lãnh thổ trù phú mà hoang sơ này. Các quyết định tiếp theo của Ferdinand và Isabella nhằm khuyến khích hoạt động thực dân mạnh mẽ ở châu Mỹ đã dẫn đến một giai đoạn thịnh vượng với quyền lực đế quốc vượt trội cho Tây Ban Nha.

01/08/1498: Columbus đặt chân tới Nam Mỹ