31/03/1492: Người Do Thái bị trục xuất khỏi Tây Ban Nha

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Jews to be expelled from Spain, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1492, tại Tây Ban Nha, nhà cầm quyền Công giáo đã ban hành một sắc lệnh hoàng gia trong đó tuyên bố rằng tất cả những người Do Thái từ chối cải đạo sang Công giáo sẽ bị trục xuất khỏi đất nước.

Hầu hết người Tây Ban Nha gốc Do Thái đã chọn con đường lưu vong thay vì từ bỏ tôn giáo và văn hoá của họ, và nền kinh tế Tây Ban Nha đã phải chịu tổn thất nặng nề khi mất đi một phần quan trọng trong lực lượng lao động của mình.

Nhiều người Tây Ban Nha gốc Do Thái đã đến Bắc Phi, Hà Lan, và Châu Mỹ, nơi kỹ năng, vốn liếng, và các quan hệ thương mại của họ đã được sử dụng rất hiệu quả.

Trong số những người chọn cải đạo, một số đã đánh liều mạng sống khi bí mật thực hành các nghi lễ Do thái giáo. Nhưng ngay cả những người chân thành cải đạo vẫn bị Tòa án Lùng xét Dị giáo (Spanish Inquisition) bức hại. Còn những người Hồi giáo Tây Ban Nha, hay người Moors, được lệnh phải cải đạo sang Công giáo năm 1502.

Lịch sử thăng trầm 4000 năm của người Do Thái (P.1)