11/11/1942: Mỹ hạ độ tuổi nghĩa vụ quân sự xuống 18

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Draft age is lowered to 18, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1942, Quốc Hội Mỹ đã phê chuẩn việc giảm độ tuổi đăng ký nghĩa vụ quân sự xuống 18 và nâng giới hạn tuổi lên thành 37.

Tháng 09/1940, Quốc Hội Mỹ, với tỉ lệ phiếu thuận áp đảo tại cả hai viện, đã thông qua Đạo luật Burke-Wadsworth (Burke-Wadsworth Act), và nghĩa vụ quân sự bắt buộc thời bình đã lần đầu tiên được áp dụng trong lịch sử Hoa Kỳ. Việc nam giới trong độ tuổi từ 21 đến 36 phải đăng ký nghĩa vụ quân sự đã bắt đầu đúng một tháng sau đó. Có khoảng 20 triệu thanh niên đủ điều kiện – 50% đã bị loại năm đầu tiên, vì lý do sức khỏe hoặc vì mù chữ (chiếm 20% trong số này).

Nhưng đến tháng 11/1942, nước Mỹ bấy giờ đã tham chiến và không còn đơn thuần là một kẻ ngoài cuộc trung lập, độ tuổi đăng ký nghĩa vụ quân sự cần được mở rộng; vì thế nam giới từ 18 đến 37 nằm trong diện đủ điều kiện nhập ngũ. Người da đen không nằm trong đối tượng điều chỉnh của đạo luật, bởi các giả định mang tính phân biệt chủng tộc về năng lực của họ và khả năng tồn tại của một quân đội đa chủng tộc. Nhưng điều này đã thay đổi vào năm 1943, và “hạn ngạch” (quota) đã được áp dụng nhằm hạn chế số lượng người da đen đăng ký nghĩa vụ quân sự với mục đích phản ánh tỉ trọng của họ trong toàn dân số, ước tính vào khoảng 10,6%. Ban đầu, người da đen bị giới hạn chỉ được tham gia các “đơn vị lao động” (labor unit), nhưng điều này đã sớm kết thúc khi chiến tranh tiếp diễn, và cuối cùng người da đen cũng tham gia vào cả các đơn vị chiến đấu.

Tính đến thời điểm cuối cuộc chiến, khoảng 34 triệu đàn ông Mỹ đã đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự; 10 triệu người trong số này đã được nhận vào quân đội.