04/06/1919: Quốc hội Mỹ thông qua Tu chính án thứ 19

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Congress passes the 19th Amendment, History.com

Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

Vào ngày này năm 1919, Tu chính án thứ 19 của Hiến pháp Hoa Kỳ, bảo đảm cho phụ nữ quyền bầu cử, đã được Quốc hội thông qua và gửi đến các tiểu bang để phê chuẩn.

Phong trào đòi quyền bầu cử của phụ nữ được thành lập vào giữa thế kỷ 19 bởi những phụ nữ đã tham gia hoạt động chính trị thông qua công việc của họ trong các phong trào bãi nô và cấm bia rượu. Vào tháng 7 năm 1848, 240 phụ nữ đòi quyền bầu cử, bao gồm Elizabeth Cady Stanton và Lucretia Mott, đã gặp nhau ở Seneca Falls, New York, để khẳng định quyền bầu cử của phụ nữ.

Giải phóng phụ nữ nhìn chung vẫn còn bị phản đối bởi hầu hết người Mỹ, và sự phân tâm vì cuộc xung đột Bắc-Nam cũng như cuộc nội chiến sau đó đã ngăn cản những thảo luận xa hơn. Trong Thời kỳ Tái thiết, Tu chính án thứ 15 đã được thông qua, cho phép đàn ông Mỹ gốc Phi có quyền bầu cử, nhưng Quốc hội do đảng Cộng hòa chiếm ưu thế đã thất bại trong việc mở rộng chủ nghĩa cấp tiến tiến bộ của mình sang lĩnh vực giới tính.

Năm 1869, Hiệp hội Quyền bầu cử Phụ nữ Quốc gia, do Susan B. Anthony và Elizabeth Cady Stanton đứng đầu, đã được thành lập để thúc đẩy sửa đổi Hiến pháp Hoa Kỳ. Một tổ chức khác, Hiệp hội Quyền bầu cử Phụ nữ Hoa Kỳ, do Lucy Stone đứng đầu, được thành lập trong cùng năm để giải quyết vấn đề thông qua các cơ quan lập pháp tiểu bang. Vào năm 1890, hai hiệp hội này đã được thống nhất thành Hiệp hội Quyền bầu cử Phụ nữ Quốc gia Hoa Kỳ. Năm đó, Wyoming trở thành tiểu bang đầu tiên cho phép phụ nữ được quyền bầu cử.

Vào đầu thế kỷ 20, vai trò của phụ nữ trong xã hội Mỹ đã thay đổi mạnh mẽ; phụ nữ tham gia lao động nhiều hơn, nhận được một nền giáo dục tốt hơn, sinh ít con hơn, và nhiều tiểu bang đã cho phép phụ nữ có quyền bầu cử. Năm 1913, Đảng Phụ nữ Quốc gia đã tập trung quyền bỏ phiếu của những phụ nữ được giải phóng này để lựa chọn các đại biểu quốc hội ủng hộ quyền bầu cử của phụ nữ, và đến năm 1916 cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đều công khai tán thành quyền bầu cử của phụ nữ.

Năm 1919, bản Tu chính án thứ 19, trong đó tuyên bố rằng “quyền bầu cử của công dân Hoa Kỳ sẽ không bị từ chối hoặc hạn chế bởi Hợp chúng quốc Hoa Kỳ hay bất kỳ tiểu bang nào trên cơ sở giới tính”, đã được thông qua bởi lưỡng viện quốc hội và được gửi đến các tiểu bang để phê chuẩn.

Vào ngày 18 tháng 8 năm 1920, Tennessee trở thành tiểu bang thứ 36 phê chuẩn tu chính án này, tạo thành tỷ lệ đa số 2/3 các tiểu bang phê chuẩn cần thiết để biến nó thành luật pháp quốc gia. Tám ngày sau, Tu chính án thứ 19 bắt đầu có hiệu lực.