01/05/1969: Thượng nghị sĩ chỉ trích Nixon về Chiến tranh Việt Nam

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Senator criticizes Nixon’s handling of the war, History.com

Biên dịch: Lê Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

Vào ngày này năm 1969, trong một bài phát biểu tại Thượng viện, George Aiken (Đảng Cộng hòa, bang Vermont), thành viên cao cấp của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, đã kêu gọi chính quyền Nixon bắt đầu “rút một cách có trật tự” các lực lượng Hoa Kỳ ra khỏi miền Nam Việt Nam ngay lập tức. Aiken nói, “Cần phải bắt đầu không được chậm trễ.” Bài phát biểu được coi như là sự kết thúc của một lệnh cấm tự áp đặt đối với việc chỉ trích chính quyền mà các thượng nghị sĩ đã tuân thủ kể từ khi Nixon lên nắm quyền.

Nixon đã trả lời trong nhiều dịp rằng kết thúc Chiến tranh Việt Nam là “ưu tiên hàng đầu” của ông. Hành động công khai đầu tiên của ông để đáp lại những chỉ trích ngày càng tăng là tuyên bố vào tháng 06 năm 1969 rằng ông sẽ bắt đầu rút 25.000 quân ngay lập tức ra khỏi Nam Việt Nam, với các đợt rút quân tiếp theo sẽ diễn ra sau các khoảng thời gian được định trước.

Để làm được điều này, ông đã lập nên chương trình “Việt Nam hóa chiến tranh”, được thiết kế nhằm tăng khả năng chiến đấu của các lực lượng Nam Việt Nam để cuối cùng họ có thể tự chịu trách nhiệm cho toàn bộ nỗ lực chiến tranh.

Sự ra đời chiến lược ‘Việt Nam hóa chiến tranh’