25/03/1774: Nghị viện Anh thông qua Đạo luật Cảng Boston

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Parliament passes the Boston Port Act, History.com

Biên dịch: Trần Mẫn Linh

Vào ngày này năm 1774, Nghị viện Anh đã thông qua Đạo luật Cảng Boston (Boston Port Act), đóng cửa cảng Boston và yêu cầu cư dân thành phố phải thanh toán số tiền trị giá gần 1 triệu đô la (giá trị ngày nay) vì đã đổ trà xuống Cảng Boston trong sự kiện Tiệc Trà Boston ngày 16/12/1773.

Đạo luật Cảng Boston là đạo luật đầu tiên và dễ thực thi nhất trong số bốn đạo luật được gọi chung là các Đạo luật Cưỡng chế (Coercive Acts). Ba đạo luật còn lại là Đạo luật Đóng quân (Quartering Act), Đạo luật Quản lý Tư pháp (Administration of Justice Act) và Đạo luật Chính phủ Massachusetts (Massachusetts Government Act).

Là một phần trong nỗ lực của Anh nhằm răn đe các cư dân Boston ngày càng cứng đầu, Vua George III đã đã chỉ định Tướng Thomas Gage, người từng chỉ huy quân đội Anh ở Bắc Mỹ, làm thống đốc mới của Massachusetts. Gage trở thành thống đốc vào tháng 05/1774, trước khi Đạo luật Chính phủ Massachusetts hủy bỏ điều lệ năm 1691 của thuộc địa và hạn chế quyền lực của các cuộc họp thị trấn cũng như hội đồng thuộc địa truyền thống. Những động thái này đã cho người dân Boston thấy rõ rằng Anh đang muốn áp đặt tình trạng thiết quân luật lên họ.

Tháng 06/1774, Gage đã dễ dàng đóng cửa các cảng Boston và Charlestown bằng cách sử dụng quân đội Anh và khiến các thương nhân sợ hãi về thảm họa kinh tế sắp xảy ra. Nhiều thương nhân chỉ muốn trả khoản tiền trà và giải tán Ủy ban Liên lạc Boston – nơi giúp điều phối tổ chức các cuộc biểu tình chống Anh. Tuy nhiên, nỗ lực của các thương nhân nhằm thuyết phục những người xung quanh nhượng bộ Anh đã thất bại. Một cuộc họp thị trấn về vấn đề này đã bỏ phiếu thống nhất không nhượng bộ với tỷ lệ chênh lệch đáng kể.

Nghị viện Anh hi vọng rằng Đạo luật Cưỡng chế sẽ cô lập Boston khỏi Massachusetts, Massachusetts khỏi New England và New England khỏi phần còn lại của Bắc Mỹ nhằm ngăn sự phản kháng thống nhất của người Mỹ đối với Anh. Thế nhưng, nỗ lực của họ đã phản tác dụng. Thay vì từ bỏ Boston, người dân đã vận chuyển các nhu yếu phẩm tới Boston và thành lập các Đại hội Cấp tỉnh ngoài pháp luật để huy động sự phản kháng chống lại người Anh. Tới lúc Gage cố gắng thi hành Đạo luật Chính phủ Massachusetts, chính quyền của ông ta đã trở nên mục ruỗng và không thể cứu vãn.