25/11/1783: Binh lính Anh rời New York

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Last British soldiers leave New York, History.com

Biên dịch: Trần Mẫn Linh

Vào ngày này năm 1783, những binh lính Anh cuối cùng đã rút khỏi New York, vị trí quân sự cuối cùng của họ ở Hoa Kỳ. Cách mạng Mỹ đã kết thúc khi Hiệp định Paris được ký kết gần ba tháng trước đó. Sau khi toàn bộ lính Anh rời New York, Tướng George Washington của phe Ái quốc đã tiến vào thành phố trong niềm vui chiến thắng cùng sự chào đón của người dân New York. Thành phố đã bị người Anh chiếm vào tháng 9 năm 1776 và nằm trong tay Anh tới năm 1783.

Bốn tháng sau khi New York được trả lại cho lực lượng Ái Quốc chiến thắng, thành phố được tuyên bố là thủ đô của Hoa Kỳ. Đây là nơi diễn ra lễ nhậm chức của tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên vào năm 1789 và là thủ đô của Mỹ cho đến năm 1790, khi Philadelphia trở thành thủ đô thứ hai của nước này theo Hiến pháp Hoa Kỳ.

Khái quát lịch sử Mỹ (Ch.3): Chặng đường giành độc lập