18/04/1521: Martin Luther ra trình diện trước Hội đồng Worms

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Martin Luther defiant at Diet of Worms, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này 1521, Martin Luther, người khởi xướng đạo Tin lành, đã thách thức Hoàng đế La Mã Thần thánh Charles V khi từ chối rút lại các tác phẩm thần học của mình. Ông đã được triệu tới Worms, Đức, để trình diện trước Hội đồng của Đế chế La Mã Thần thánh và trả lời các cáo buộc về tội dị giáo.

Martin Luther là giáo sư về diễn giải Kinh Thánh tại Đại học Wittenberg, Đức. Năm 1517, ông viết 95 Luận Đề (95 theses) nhằm lên án hành vi tham nhũng của Giáo hội Công giáo khi mua bán “giấy xá tội” (indulgence). Luther sau đó tiếp tục công việc cải cách qua các tác phẩm thần học gây tranh cãi và đột phá không kém.

Lời lẽ đanh thép của ông đã tạo nên làn sóng cải cách tôn giáo trên khắp châu Âu. Năm 1521, Giáo Hoàng đã rút phép thông công đối với Luther và ông được triệu ra trước Hoàng đế tại Hội đồng Worms để biện hộ cho niềm tin của mình. Sau khi ông từ chối rút lại hoặc hủy bỏ lập luận của mình, Luther bị tuyên là một kẻ ngoài vòng pháp luật và dị giáo. Tuy nhiên, các hoàng tử quyền lực của nước Đức đã bảo vệ ông, và đến khi ông qua đời vào năm 1546, tư tưởng của Luther đã góp phần làm thay đổi đáng kể tiến trình tư tưởng phương Tây.

Bài học từ Martin Luther và công nghệ in cho ngày nay