06/03/1820: Tổng thống Monroe ký Thỏa ước Missouri

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: President Monroe signs the Missouri Compromise, History.com

Biên dịch: Trần Mẫn Linh

Vào ngày này năm 1820, Tổng thống James Monroe đã ký Thỏa ước Missouri, còn được gọi là Dự luật Thỏa ước năm 1820, để đưa Missouri gia nhập vào Liên bang Hoa Kỳ. Dự luật này nhằm cân bằng số lượng các bang theo chế độ nô lệ và các bang tự do ở Mỹ, cho phép Missouri gia nhập Liên bang như một bang ủng hộ chế độ nô lệ, còn Maine gia nhập như một bang tự do. Bên cạnh đó, dự luật cũng cấm chế độ nô lệ ở Lãnh thổ Louisiana phía bắc vĩ độ 30°36’.

Sinh ra trong tầng lớp sở hữu nô lệ ở Virginia, Monroe đã ủng hộ nhiệt tình quyền của các tiểu bang nhưng lại chấp nhận để Quốc hội tranh luận về vấn đề nô lệ ở các vùng lãnh thổ mới. Sau đó, Monroe đã nghiên cứu kỹ lưỡng tính hợp hiến của bất cứ dự luật nào và nhận ra rằng chế độ nô lệ mâu thuẫn với các giá trị được ghi trong Hiến pháp và Tuyên ngôn Độc lập. Tuy nhiên, giống với các nghị sĩ Virginia trước đó là Thomas Jefferson và James Madison, Monroe sợ rằng việc bãi bỏ chế độ nô lệ sẽ chia cắt đất nước mà họ đã rất khó khăn mới có thể lập nên.

Việc thông qua Thỏa ước Missouri đã đóng góp vào ‘Kỷ nguyên của Những tình cảm Tốt đẹp’ (Era of Good Feelings) dưới thời Tổng thống Monroe và tạo điều kiện cho việc ông tái đắc cử. Trong bài diễn văn nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai, Monroe đã lạc quan nói rằng dù quốc gia đã gặp phải nhiều khó khăn trong giai đoạn đầu, song không có vấn đề nghiêm trọng nào xảy ra mà không được giải quyết một cách hòa bình giữa chính phủ liên bang và chính quyền tiểu bang. Ông dự đoán bằng cách kiên trì theo đuổi mục tiêu này, có lý do để tin rằng hệ thống của Hoa Kỳ sẽ sớm đạt được mức độ hoàn hảo cao nhất mà các thể chế của con người có thể đạt đến.    

Sau cùng, Thỏa ước Missouri đã thất bại trong việc xoa dịu vĩnh viễn những căng thẳng tiềm ẩn của vấn đề chế độ nô lệ. Cuộc xung đột nổ ra trong thời gian soạn thảo dự luật là dấu hiệu cho thấy Hoa Kỳ cuối cùng rồi sẽ bị chia tách theo các ranh giới lãnh thổ, kinh tế và ý thức hệ 40 năm sau trong Nội chiến Hoa Kỳ.