30/06/1971: Ba phi hành gia Liên Xô thiệt mạng trong thảm kịch Soyuz 11

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Soviet cosmonauts perish in reentry disaster, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1971, ba nhà du hành vũ trụ Liên Xô thuộc phi hành đoàn đầu tiên làm việc trên trạm vũ trụ đầu tiên của thế giới đã thiệt mạng vì tàu không gian của họ sụt áp khi quay trở lại khí quyển Trái Đất.

Ngày 06/06, các phi hành gia Georgi Dobrovolsky, Vladislav Volkov và Viktor Patsayev đã được phóng lên vũ trụ trên tàu Soyuz 11 trong một nhiệm vụ neo đậu và làm việc tại Salyut 1, trạm vũ trụ của Liên Xô, vốn đã được đưa vào quỹ đạo không gian từ hồi tháng 4. Con tàu đã đến trạm thành công và các phi hành gia đã dành 23 ngày trong quỹ đạo. Vào ngày 30/06, họ rời Salyut 1 và bắt đầu quay lại Trái Đất.

Khi các phi hành gia cho tách con tàu khỏi Soyuz 11 để trở về, một van điều áp quan trọng đã bị giật mở. Khi chỉ còn cách 100 dặm là đến Trái Đất, con tàu bất ngờ tiếp xúc với môi trường gần như không áp lực của không gian. Áp lực trong tàu nhanh chóng suy giảm; Patsayev đã cố gắng đóng van bằng tay nhưng không thành công. Vài phút sau, cả ba phi hành gia đều qua đời. Từ đó về sau, Liên Xô đã không gửi bất kỳ phi hành đoàn nào tới Salyut 1 nữa, và phải mất hơn hai năm trước khi họ thực hiện một nhiệm vụ không gian có người lái khác.