Accredited representative

Print Friendly, PDF & Email

Accredited representative. Đại diện được bổ nhiệm.

Cũng là một cách để mô tả người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao hay nói chung hơn là viên chức ngoại giao. Tuy nhiên, đôi khi, nó có thể được trao như một chức danh chính thức cho:

(1) đại diện của một thực thể mà nước tiếp nhận cho là không có quyền bổ nhiệm các viên chức được hưởng quy chế ngoại giao. Năm 1939, đại diện ngoại giao của Nam Phi tại Canada đã nhận chức danh này, thể hiện mong muốn của Nam Phi là tránh sử dụng danh hiệu nghe có vẻ như không có chủ quyền là cao ủy (high commissioner) và việc Canada từ chối trao quy chế ngoại giao cho đại diện của một lãnh thổ tự trị thuộc khối Thịnh vượng chung (dominion). Chức danh này này cũng đã được Nam Phi sử dụng cho người đứng đầu phái đoàn thường trực (permanent delegation) của mình tại Hội Quốc Liên (League of Nations). Trong Thế chiến II, thuật ngữ này được sử dụng để chỉ các thành viên người Úc và New Zealand trong Ủy ban Chiến tranh thuộc Nội các Anh (British War Cabinet).

Xem thêm polpred, representative.

(2) Đại diện của một quốc gia có chủ quyền (sovereign state) mà nước tiếp nhận chưa thiết lập quan hệ ngoại giao (diplomatic relations, nghĩa 1), và do đó nước tiếp nhận không thể áp dụng quyền ưu đãi và miễn trừ ngoại giao thông thường. Cá nhân với danh hiệu này có thể là người đứng đầu văn phòng đại diện (representative office).

=> Quay về Mục lục Từ điển