Advisory opinion

Print Friendly, PDF & Email

Advisory opinion. Ý kiến tư vấn.

Câu trả lời của Tòa án Công lý Quốc tế (International Court of Justice) giải thích một điểm trong luật dựa trên câu hỏi được đưa ra bởi các cơ quan của Liên Hiệp Quốc hoặc các cơ quan chuyên môn (specialized agencies) được phép đưa ra câu hỏi đó.

Trong quá trình này sẽ không có các bên, hoặc không có tranh chấp nào mà Tòa án phải ra phán quyết – chí ít là không theo nghĩa chính thức.

Ý kiến tư vấn cũng không mang tính ràng buộc (binding) đối với cơ quan đặt câu hỏi, nhưng nhiều khả năng cũng không bị bỏ qua.

Tòa án Thường trực Công lý Quốc tế (Permanent Court of International Justice) cũng được trao quyền cho các ý kiến tư vấn.

=> Quay về Mục lục Từ điển