Act of Anne

Print Friendly, PDF & Email

Act of Anne. Đạo luật Anne.

Tên thường gọi của Đạo luật Đặc quyền Ngoại giao Anh Quốc năm 1708. Đạo luật được thông qua sau khi Nữ hoàng Anne bị thất thố ngoại giao vì cơ quan tư pháp Anh không thể dùng thông luật để trừng phạt các cá nhân chịu trách nhiệm cho vụ bắt giam M. de Matveev, Đại sứ Nga tại London, nhằm buộc ông thanh toán các khoản nợ. Nữ hoàng ngay lập tức trả tự do cho vị đại sứ và bày tỏ rằng bà rất lấy làm tiếc, nhưng vị đại sứ đã nhanh chóng rời khỏi Anh trong cơn phẫn nộ và không xuất trình thư triệu hồi (letter of recall) mà ông mang theo trong xe ngựa của mình.

Phía Anh sau đó đã cố gắng cứu vãn tình thế bằng nhiều cách: Đại sứ Anh tại Nga đã đến chuyển lời xin lỗi của Nữ hoàng cho Sa hoàng; và như một dấu hiệu cho thấy quyết tâm của Anh trong việc ngăn chặn điều này xảy ra một lần nữa, Đạo luật Anne đã được thông qua. Bên cạnh việc tuyên bố các thủ tục tố tụng chống lại vị đại sứ là vô hiệu, đạo luật còn tuyên bố rằng tất cả các thủ tục dân sự tương tự có thể xảy ra trong tương lai chống lại các đại sứ, gia đình của họ và những người hầu của họ cũng sẽ vô hiệu – và bất kỳ ai ra lệnh thực hiện các thủ tục này sẽ bị coi là ‘vi phạm luật pháp của các quốc gia’ và sẽ phải chịu những ‘đau đớn, hình phạt và nhục hình’ có thể được áp dụng.

Chắc chắn là khi cho phép những người hầu của các đại sứ cũng được miễn các thủ tục tố tụng dân sự, Đạo luật Anne đã vượt ra khỏi phạm vi các luật tập quán ngoại giao quốc tế (customary international law on diplomacy) thời bấy giờ, nhưng hành động này nằm trong nỗ lực của Nữ hoàng nhằm xoa dịu Sa hoàng. Đạo luật Anne đã có hiệu lực suốt 2,5 thế kỷ tiếp theo.

Xem thêm service staff; Sheriffs’ List.

=> Quay về Mục lục Từ điển