Adviser

Print Friendly, PDF & Email

Adviser. Cố vấn.

Thuật ngữ đôi khi được sử dụng để chỉ các thành viên cấp thấp hơn trong phái đoàn thường trực của một quốc gia thành viên bên cạnh một tổ chức quốc tế. Ví dụ điển hình cho thông lệ này là phái đoàn Mỹ tại Liên Hiệp Quốc.

Xem thêm service adviser.

=> Quay về Mục lục Từ điển