25/02/1870: Nghị sĩ người Mỹ gốc Phi đầu tiên nhậm chức

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: First African American congressman sworn in, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1870, Hiram Rhodes Revels, một đảng viên Cộng hòa từ Natchez, Mississippi, đã tuyên thệ nhậm chức tại Thượng viện Mỹ, trở thành người Mỹ gốc Phi đầu tiên từng giữ ghế trong Quốc hội.

Trong thời kỳ Nội chiến, Revels, một mục sư có trình độ đại học, đã giúp thành lập các trung đoàn quân đội người Mỹ gốc Phi cho phe Liên minh miền Bắc, mở trường học cho những nô lệ được giải phóng, đồng thời cũng làm cha tuyên úy cho quân đội Liên minh. Được chuyển đến Mississippi, Revels đã tiếp tục ở lại vùng đất thuộc Hợp bang miền Nam cũ sau khi chiến tranh kết thúc, và tham gia vào nền chính trị miền Nam trong thời kỳ Tái thiết.

Năm 1867, Đạo luật Tái thiết đầu tiên được Quốc hội Mỹ do Đảng Cộng hòa chi phối thông qua, chia miền Nam thành năm quân khu và cấp quyền bầu cử cho tất cả công dân nam, bất kể chủng tộc của họ là gì. Sau khi được vận động chính trị, cộng đồng người Mỹ gốc Phi đã cùng với các đồng minh da trắng ở các bang miền Nam tham gia bầu Đảng Cộng hòa lên nắm quyền, theo đó mang lại những thay đổi cấp tiến trên khắp miền Nam. Đến năm 1870, tất cả các bang trước đây thuộc về Hợp bang đều đã được tái gia nhập vào Liên minh, và hầu hết do Đảng Cộng hòa kiểm soát, phần lớn nhờ vào sự ủng hộ của các cử tri người Mỹ gốc Phi.

Ngày 20/01/1870, Hiram R. Revels được cơ quan lập pháp Mississippi bầu vào chiếc ghế Thượng viện từng do Jefferson Davis, cựu Tổng thống Hợp bang miền Nam nắm giữ. Vào ngày 25/02, hai ngày sau khi Mississippi lần đầu tiên được trao quyền đại diện trong Quốc hội kể từ khi bang này ly khai vào năm 1861, Revels đã chính thức tuyên thệ nhậm chức.

Mặc dù các đảng viên Cộng hòa người Mỹ gốc Phi không bao giờ có được chức vụ chính trị tương ứng với sự ủng hộ từ cử tri của họ, Revels và khoảng 15 người Mỹ gốc Phi khác đã phục vụ trong Quốc hội Mỹ suốt thời kỳ Tái thiết. Ngoài ra, có hơn 600 người phục vụ trong các cơ quan lập pháp cấp tiểu bang và hàng trăm người làm việc trong các cơ quan địa phương.