07/11/1989: Hai người Mỹ gốc Phi được ghi tên vào lịch sử Hoa Kỳ

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Two African American firsts in politics, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1989, cựu chủ tịch quận Manhattan, David Dinkins, một thành viên của Đảng Dân chủ, đã được bầu làm thị trưởng người Mỹ gốc Phi đầu tiên của Thành phố New York. Trong khi đó, ở Virginia, Trung úy Douglas Wilder, cũng là đại diện của Đảng Dân chủ, đã chính thức trở thành người gốc Phi đầu tiên được bầu giữ chức thống đốc một tiểu bang trong lịch sử nước Mỹ.

Mặc dù Wilder là người Mỹ gốc Phi đầu tiên được bầu cử vào chức vụ thống đốc, nhưng ông không phải là người Mỹ gốc Phi đầu tiên nắm giữ chức vụ đó. Vinh dự này thuộc về Pinkney Benton Stewart Pinchback, vị trung tướng ở thời kỳ Tái thiết, người đã trở thành thống đốc bang Louisiana vào tháng 12/1872. Pinchback đã giữ “quyền thống đốc” suốt 5 tuần trong khi người ta tiến hành luận tội chống lại thống đốc đương nhiệm, Henry Clay Warmoth.

Wilder giữ chức thống đốc bang Virginia cho đến năm 1993, khi ông buộc phải từ nhiệm vì luật của bang Virginia cấm các thống đốc phục vụ hai nhiệm kỳ liên tiếp. Còn Dinkins đã bị đánh bại trong nỗ lực giành thêm một nhiệm kỳ thị trưởng nữa bởi đối thủ từ Đảng Cộng hòa, Rudolph Giuliani, vào năm 1993.