06/05/1935: F. D. Roosevelt thành lập Cơ quan Phát triển Công trình (WPA)

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: FDR creates the Works Progress Administration (WPA), History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1935, Tổng thống Franklin D. Roosevelt đã ký một sắc lệnh hành pháp, theo đó thành lập Cơ quan Phát triển Công trình (Works Progress Administration, WPA). WPA chỉ là một trong nhiều chương trình cứu trợ của thời kỳ Đại Khủng hoảng (Great Depression), được tạo ra dưới sự bảo trợ của Đạo luật Cứu trợ Khẩn cấp (Emergency Relief Appropriations Act, ERA), mà Roosevelt đã ký một tháng trước đó.

WPA, cùng với Cơ quan Quản lý Giao thông công chính (Public Works Administration, PWA), và các chương trình hỗ trợ khác của liên bang đã cho phép những người Mỹ thất nghiệp đi làm để đổi lấy hỗ trợ tài chính tạm thời. Trong số 10 triệu nam giới thất nghiệp tại Mỹ vào năm 1935, 3 triệu người đã được trợ giúp bởi WPA.

Dù bản thân Roosevelt luôn tin tưởng vào nguyên tắc công lý và công bằng, ông đã bày tỏ thái độ không ủng hộ việc ban phát phúc lợi xã hội cho những người có khả năng lao động. Vì vậy, để nhận được tiền viện trợ, các công nhân của WPA phải tham gia xây dựng đường cao tốc, trường học, bệnh viện, sân bay và sân chơi. Họ tham gia phục hồi các nhà hát — chẳng hạn như Nhà hát Dock Street ở Charleston, S.C. — và xây dựng nhà nghỉ trượt tuyết tại núi Hood, Oregon.

WPA cũng đưa các diễn viên, nhà văn và nhà sáng tạo nghệ thuật khác trở lại làm việc bằng cách tài trợ cho các vở kịch hoặc các dự án nghệ thuật cấp liên bang, ví dụ như vẽ các bức tranh tường trên các tòa nhà công, hay xuất bản các ấn phẩm văn học. FDR bảo vệ doanh nghiệp tư nhân khỏi sự cạnh tranh với các dự án WPA bằng cách đưa vào trong đạo luật một điều khoản áp dụng các biện pháp kiểm soát tiền lương và giá cả đối với các sản phẩm hoặc dịch vụ do liên bang tài trợ.

Những người phản đối Thỏa thuận “Kinh tế Mới” (New Deal) tại Quốc Hội đã dần dần ủng hộ việc sử dụng WPA trong những năm trước khi xảy ra Thế chiến II. Đến năm 1940, nền kinh tế Mỹ bùng nổ trở lại với sự gia tăng sản xuất công nghiệp quốc phòng và vào năm 1943, Quốc Hội đã đình chỉ nhiều chương trình ERA, bao gồm cả WPA.