11/06/1963: Chấm dứt phân tách chủng tộc tại Đại học Alabama

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: University of Alabama desegregated, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1963, khi phải đối đầu lực lượng Vệ binh Quốc gia, Thống đốc bang Alabama, George Wallace, đã chấm dứt việc phong tỏa Đại học Alabama ở Tuscaloosa, và cho phép hai sinh viên người Mỹ gốc Phi nhập học.

George Wallace, một trong những chính trị gia gây tranh cãi nhất trong lịch sử Mỹ, đã được bầu làm thống đốc bang Alabama vào năm 1962, theo một cương lĩnh tranh cử dựa trên phân tách chủng tộc cực đoan (ultra-segregationist). Trong bài diễn văn nhậm chức năm 1963, ông đã hứa với những người ủng hộ da trắng của mình: “Phân tách hôm nay! Phân tách ngày mai! Phân tách mãi mãi!”

Khi các sinh viên người Mỹ gốc Phi cố gắng đăng kí theo học tại Đại học Alabama vào tháng 06/1963, vị thống đốc mới của Alabama, được lính tiểu bang vây quanh, đã chặn đứng cửa văn phòng tuyển sinh theo đúng nghĩa đen. Tuy nhiên, Tối cao Pháp viện Mỹ tuyên bố hành động phân tách chủng tộc là vi hiến vào năm 1954, sau vụ Brown kiện Hội đồng Giáo dục Topeka, và cơ quan hành pháp đã tiến hành các chiến thuật tích cực để thực thi phán quyết.

Ngày 10/06/1963, Tổng thống John F. Kennedy đã huy động lính Vệ binh Quốc gia và triển khai họ đến Đại học Alabama để buộc chấm dứt phân tách chủng tộc. Ngày hôm sau, Thống đốc Wallace nhượng bộ trước áp lực của liên bang, và hai sinh viên người Mỹ gốc Phi – Vivian Malone và James A. Hood – đã ghi danh theo học thành công. Tháng 9 cùng năm, Wallace một lần nữa cố gắng ngăn chặn việc xóa bỏ phân tách chủng tộc tại một trường công lập ở Alabama – Trường Trung học Tuskegee – nhưng Tổng thống Kennedy đã tiếp tục sử dụng quyền hành pháp của mình và điều động Vệ binh Quốc gia. Wallace không có lựa chọn nào khác ngoài việc nhượng bộ.