14/01/1639: Hiến pháp đầu tiên được thông qua tại các thuộc địa Mỹ

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: The first colonial constitution, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1639, tại Hartford, Connecticut, hiến pháp đầu tiên của các thuộc địa Mỹ, “Các Sắc lệnh Cơ bản” (Fundamental Orders), đã được đại diện của Wethersfield, Windsor, và Hartford thông qua.

Người Hà Lan đã phát hiện ra sông Connecticut vào năm 1614, nhưng những người Anh theo Thanh giáo từ Massachusetts mới là người hoàn thành việc xây dựng các khu định cư của người châu Âu trong khu vực. Trong thập niên 1630, họ từ Thuộc địa Vịnh Massachusetts đến Thung lũng Connecticut, và vào năm 1638, đại diện của ba khu định cư Thanh giáo lớn ở Connecticut đã gặp nhau để thành lập một chính phủ thống nhất cho thuộc địa mới.

Roger Ludlow, một luật sư, đã soạn thảo phần lớn nội dung của “Các Sắc lệnh Cơ bản”, và đã trình bày một cơ cấu chính phủ chặt chẽ và tinh gọn, đặt phúc lợi của cộng đồng lên trên phúc lợi của cá nhân. Đây cũng là bản hiến pháp thành văn đầu tiên trên thế giới đặt ra ý tưởng hiện đại rằng “nền tảng của quyền lực là sự đồng thuận tự nguyện của người dân”. Năm 1662, Hiến chương Connecticut (Charter of Connecticut) ra đời thay thế “Các Sắc lệnh Cơ bản,” dù phần lớn các luật và quy chế của Sắc lệnh vẫn có hiệu lực cho đến năm 1818.