25/03/1975: Vua Faisal của Ả Rập Saudi bị ám sát

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: King Faisal of Saudi Arabia assassinated, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1975, tại Riyadh, Ả Rập Saudi, Vua Faisal đã bị cháu trai của mình, Hoàng tử Faisal, bắn chết.

Vua Faisal, con trai của Vua Ibn Saud, đã tham gia chiến đấu trong các chiến dịch quân sự hồi thập niên 1920 và 1930, vốn giúp lập nên nhà nước Ả Rập Saudi hiện đại. Sau đó, ông giữ chức đại sứ Ả Rập Saudi tại Liên Hiệp Quốc, và vào năm 1953 được phong làm thủ tướng sau khi anh trai ông, Saud, lên ngôi.

Năm 1964, Vua Saud bị áp lực buộc phải thoái vị, và Faisal trở thành nhà cai trị tối cao của Ả Rập Saudi. Với tư cách là một vị vua, ông đã tìm cách hiện đại hóa quốc gia của mình, đồng thời ủng hộ tài chính và tinh thần cho các nỗ lực chống Israel ở Trung Đông. Năm 1975, Faisal bị cháu trai ám sát vì những lý do đến nay vẫn chưa rõ ràng, và em trai ông, Thái tử Khalid, đã lên ngôi kế vị.