05/11/1912: Woodrow Wilson chiến thắng áp đảo trong bầu cử tổng thống

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Woodrow Wilson wins landslide victory, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1912, đảng viên Đảng Dân chủ Woodrow Wilson đã được bầu làm tổng thống thứ 28 của nước Mỹ, với Thomas R. Marshall là phó tổng thống.

Trong chiến thắng áp đảo của đảng Dân chủ, Wilson đã giành được 435 phiếu đại cử tri, so với 8 phiếu của đương kim tổng thống từ Đảng Cộng hòa William Howard Taft, và 88 phiếu của ứng viên Đảng Cấp tiến Theodore Roosevelt. Cuộc bầu cử tổng thống năm 1912 cũng là cuộc bầu cử duy nhất trong lịch sử nước Mỹ có hai cựu tổng thống bị một ứng viên thứ ba đánh bại.

Những điểm nổi bật trong hai nhiệm kỳ tổng thống của Wilson bao gồm khả năng lãnh đạo của ông trong Thế chiến I, đề xuất “Chương trình 14 điểm” nhằm chấm dứt xung đột, và việc ông ủng hộ Hội Quốc Liên – một tổ chức quốc tế được thành lập để ngăn chặn xung đột vũ trang trong tương lai.