31/07/1715: Bão nhấn chìm tàu chở kho báu của Tây Ban Nha

Nguồn: Hurricane sinks Spanish treasure ships, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1715, một cơn bão đã đánh vào bờ biển phía đông của Florida, nhấn chìm 10 tàu chở kho báu của Tây Ban Nha và giết chết gần 1.000 người. Toàn bộ vàng và bạc trên tàu vào thời điểm đó đã không được tìm thấy mãi cho đến 250 năm sau.

Từ năm 1701, Tây Ban Nha đã gửi các đội tàu đến tây bán cầu để mang về các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bao gồm cả vàng và bạc. Những nhóm tàu này được trang bị đầy đủ để chống lại cướp biển, nhưng gần như chẳng có gì để bảo vệ chúng khỏi thời tiết xấu. Continue reading “31/07/1715: Bão nhấn chìm tàu chở kho báu của Tây Ban Nha”