Tag Archives: 0212

02/12/1823: Học thuyết Monroe được công bố

Nguồn: Monroe Doctrine declared, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1823, trong bài diễn văn thường niên trước Quốc hội, Tổng thống James Monroe đã tuyên bố một sáng kiến mới về chính sách đối … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

02/12/1804: Napoléon lên ngôi Hoàng đế

Nguồn: Napoleon crowned emperor, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1804, tại Nhà thờ Notre Dame ở Paris, Napoléon Bonaparte đã được trao vương niệm trở thành Napoléon I, người Pháp đầu tiên giữ danh … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , | 1 Comment