Tag Archives: 2710

27/10/1775: George III nói về quân Mỹ nổi dậy trước Nghị viện Anh

Nguồn: King George III speaks to Parliament of American rebellion, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1775, Vua George III đã đứng trước lưỡng viện của Nghị viện Anh để nói về mối lo ngại … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

27/10/1940: De Gaulle thành lập Hội đồng Quốc phòng Đế chế

Nguồn: De Gaulle sets up the Empire Defense Council, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1940, tướng Charles de Gaulle, đã thay mặt Lực lượng Nước Pháp Tự do (Free French Forces) phát ngôn từ … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , , | Leave a comment