27/10/1775: George III nói về quân Mỹ nổi dậy trước Nghị viện Anh

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: King George III speaks to Parliament of American rebellion, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1775, Vua George III đã đứng trước lưỡng viện của Nghị viện Anh để nói về mối lo ngại ngày càng tăng về một cuộc nổi dậy ở châu Mỹ, vốn được ông coi là một hành động phản bội chống lại chính Nhà vua và Vương quốc Anh. Ông bắt đầu bài phát biểu của mình bằng cách đọc Tuyên bố Nổi dậy (Proclamation of Rebellion) và kêu gọi Nghị viện nhanh chóng hành động để chấm dứt cuộc nổi dậy và đem trật tự trở lại các thuộc địa.

Nhà vua tin rằng “rất nhiều trong số những kẻ bất mãn này vẫn có thể giữ được lòng trung thành của mình, và có đủ khôn ngoan để nhận ra hậu quả khôn lường của hành động nổi dậy này, họ muốn chống lại nó, nhưng bạo lực dữ dội đã buộc họ phải tuân phục, cho đến khi một lực lượng đủ mạnh xuất hiện để hỗ trợ họ.” Với những lời này, Nhà vua đã thể hiện sự chấp thuận của mình để Nghị viện gửi quân đến tấn công chính các thần dân của ông, một khái niệm mà người dân thuộc địa tin rằng không thể.

Trước việc Quốc hội Lục địa thể hiện lòng trung thành của mình trong Kiến nghị Nhành Olive (Olive Branch Petition), được trao cho Nhà vua vào ngày 01/09, George III nhấn mạnh rằng ông đã “hành động một cách bình tĩnh; cố gắng ngăn chặn, hết mức có thể, để các thần dân không rơi vào cảnh đầu rơi máu chảy, cũng như tránh những thảm hoạ vốn không thể tách rời khỏi trạng thái chiến tranh; với niềm hy vọng rằng thần dân của ta ở Mỹ sẽ nhận ra quan điểm phản bội của các nhà lãnh đạo của họ, và sẽ bị thuyết phục rằng làm thần dân của nước Anh là trở thành những thành viên tự do nhất của bất kỳ xã hội dân sự nào trong thế giới ngày nay.” Vua George tiếp tục buông lời chế nhạo những người ông gọi là “bọn phản đối mạnh mẽ nhất việc trung thành với ta,” tin rằng họ không hề chân thành và “đang chuẩn bị cho một cuộc nổi loạn.”

Thật không may cho George III, những bài luận chống lại chế độ quân chủ của Thomas Paine trong cuốn Lẽ thường (Common Sense), xuất bản vào tháng 01/1776, đã có sức thuyết phục mạnh mẽ đối với nhiều người dân ở thuộc địa Mỹ. Hai bên rơi vào bế tắc chính trị, và cuối cùng, cuộc cách mạng, hay Chiến tranh Giành Độc lập (War for Independence) đẫm máu đã nổ ra ngay sau đó.

19/04/1775: Cách mạng Mỹ bắt đầu