Tag Archives: chủ nghĩa trọng thương

Các lệnh trừng phạt kinh tế có thể có lợi cho Nga?

Nguồn: Richard A. Werner & Vladimir I. Yakunin, “Are Sanctions Saving Russia?”, Project Syndicate, 13/10/2015. Biên dịch: Vũ Hồng Trang | Biên tập: Lê Hồng Hiệp Các lệnh trừng phạt kinh tế mà phương Tây áp đặt lên Nga vào … Continue reading

Posted in Bình luận, Kinh tế chính trị quốc tế, Lịch sử kinh tế, Nga - Châu Âu | Tagged , , , , , | Leave a comment

So sánh chủ nghĩa tự do và chủ nghĩa trọng thương

Nguồn: Dani Rodrik, “The New Mercantilist Challenge,” Project Syndicate, 09/01/2013. Biên dịch: Ninh Thị Thanh Hà | Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng Lịch sử kinh tế học phần lớn là cuộc đấu tranh giữa hai trường phái tư tưởng đối … Continue reading

Posted in Bình luận, Kinh tế chính trị quốc tế, Lịch sử kinh tế | Tagged , , , , | Leave a comment

#33 – Của cải và quyền lực: Chủ nghĩa trọng thương và chủ nghĩa dân tộc kinh tế

Nguồn: David Balaam & Michael Veseth (2007). “Wealth and Power: Mercantilism and Economic Nationalism”, in D. Balaam & M. Veseth (eds) Introduction to International Political Economy, 4th ed. (London: Pearson Education), Chapter 2. Biên dịch: Đinh Thị Hiền Lương | … Continue reading

Posted in Biên dịch, Kinh tế chính trị quốc tế, Lý thuyết QHQT | Tagged , , , , , | 2 Comments

#2 – Ba tư tưởng về kinh tế chính trị

Nguồn: Gilpin, Robert. “Three Ideologies of Political Economy” (Chapter 2), in R. Gilpin, The Political Economy of International Relations (Princeton University Press, 1987), pp. 25-64. Biên dịch: Hoàng Thanh Hằng | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Trong một thế kỷ … Continue reading

Posted in Biên dịch, Kinh tế chính trị quốc tế, Lý thuyết QHQT | Tagged , , , , , , | Leave a comment