Tag Archives: Daniel Yergin

#14 – Đảm bảo an ninh năng lượng

Nguồn: Yergin, Daniel (2006). “Ensuring Energy Security”, Foreign Affairs, Vol. 85, No. 2 (Mar – Apr), pp. 69-82. >>PDF Biên dịch: Trần Thạch Thương Thương | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Câu hỏi cũ, đáp án mới Trước Chiến tranh … Continue reading

Posted in An ninh quốc tế, Biên dịch, Các vấn đề toàn cầu, Kinh tế chính trị quốc tế | Tagged , , , , | 2 Comments