Tag Archives: Elizabeth I

29/07/1588: Hạm đội Armada của Tây Ban Nha bị Anh đánh bại

Nguồn: Spanish Armada defeated, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1588, ngoài khơi bờ biển Gravelines, Pháp, “Hạm đội Bất khả chiến bại” (Invincible Armada) của Tây Ban Nha đã bị đánh bại bởi một … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

13/05/1568: Nữ hoàng Mary xứ Scotland bị đánh bại

Nguồn: Mary Queen of Scots defeated, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1568, trong trận Langside, lực lượng của Nữ hoàng Mary xứ Scotland (theo Công giáo) đã bị đánh bại bởi liên minh những … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , , , | Leave a comment

17/11/1558: Khởi đầu Thời đại Elizabeth ở Anh

Nguồn: Elizabethan Age begins, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1558, Mary Đệ nhất, người giữ cương vị Nữ hoàng Anh và Ireland từ năm 1553, đã qua đời. Ngai vàng của bà sau đó … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , | Leave a comment