Tag Archives: Henri Philippe Petain

16/06/1940: Thống chế Petain trở thành Thủ tướng Pháp

Nguồn: Marshal Petain becomes premier of occupied France, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1940, Thống chế Henri-Philippe Petain, anh hùng Thế chiến I, đã trở thành Thủ tướng của chính phủ Vichy, Pháp. Khi … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

06/10/1945: Pierre Laval cố gắng tự sát

Nguồn: Pierre Laval attempts suicide, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1945, cựu Thủ tướng Pháp và người ủng hộ chế độ Vichy, Pierre Laval, đã cố gắng tự tử vào ngày ông bị xét … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , , | Leave a comment