Tag Archives: Hiệp ước Versailles

14/02/1919: Trình dự thảo Hiệp ước thành lập Hội Quốc Liên

Nguồn: Wilson presents draft covenant for League of Nations, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1919, trong một phiên họp toàn thể của hội nghị hòa bình Versailles, Tổng thống Hoa Kỳ Woodrow Wilson đã … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , , , | Leave a comment

10/09/1919: New York vinh danh các cựu binh Thế chiến I

Nguồn: New York City parade honors World War I veterans, History.com Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp Vào ngày này năm 1919, gần một năm sau khi một thỏa thuận đình chiến chính thức … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

03/02/1924: Woodrow Wilson qua đời

Nguồn: Woodrow Wilson dies, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1924, Woodrow Wilson, Tổng thống Mỹ thứ 28, đã qua đời tại Washington, D.C., ở tuổi 67. Năm 1912, Wilson, đại diện Đảng Dân chủ, … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , , , | Leave a comment

07/03/1936: Hitler tái chiếm vùng sông Rhine

Nguồn: Hitler reoccupies the Rhineland, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1936, lãnh đạo Đức Quốc Xã Adolf Hitler đã vi phạm Hiệp ước Versailles và Hiệp ước Locarno khi đưa quân Đức vào Rhineland, … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , , | Leave a comment