Tag Archives: nô lệ

11/09/1851: Bạo động Christiana

Nguồn: The Christiana Riot, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1851, tại Christiana, bang Pennsylvania, một nhóm người Mỹ gốc Phi và nhiều người da trắng ủng hộ chế độ bãi nô đã xảy ra … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

06/03/1857: Công bố phán quyết vụ Dred Scott

Nguồn: Dred Scott decision, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1857, Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đã đưa ra quyết định trong vụ án Dred Scott, khẳng định quyền của chủ nô khi đưa … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , | Leave a comment